Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri


Uluslararası Çeviri Atölyeleri

P N

Türkçenin yazı dili birikiminin dünya dillerine, bu dillerde üretilen edebiyat eserlerinin ise Türkçeye daha nitelikli çevirilerle ulaştırılması, edebiyat çevirmenlerinin özendirilmesi ve ülkeler arası kültürel alışverişin yoğunlaşmasına katkı sağlanması amaçlarıyla Bakanlığımız, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde 2006 yılından bu yana iki dilli edebi çeviri atölyeleri düzenlenmektedir.