Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri

Hakkında

Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri
International Literary Translation Workshop (ILTW)
 

Türkçenin yazı dili birikiminin dünya dillerine, bu dillerde üretilen edebiyat eserlerinin ise Türkçeye daha nitelikli çevirilerle ulaştırılması, edebiyat çevirmenlerinin özendirilmesi ve ülkeler arası kültürel alışverişin yoğunlaşmasına katkı sağlanması amaçlarıyla Bakanlığımız, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde 2006 yılından bu yana iki dilli edebi çeviri atölyeleri düzenlenmektedir. Türk edebiyatı eserlerinin yabancı dillere ve yabancı dillerdeki eserlerin de Türkçeye çevrilmesinde profesyonel yaklaşımı sağlamak amacıyla edebiyat çevirmenleri ortak bir çalışma ortamında buluşturulmaktadır. Alanında uzman ve akademisyenlerden oluşan iki moderatör rehberliğinde gerçekleştirilen çalışmalar ile yeni çevirmenlerle deneyimli çevirmenlerin birikimlerini ve deneyimlerini paylaşarak çeviri alanında teorik, akademik ve pratik yönleriyle ilgili bilgi birikimlerinin paylaşılması sağlanmaktadır.

Bu bağlamda, 15 yıllık atölye çalışmaları serüveninde 30 farklı ülkeden 16 farklı dilde düzenlenen 71 atölyeye 684 çevirmen katılım sağlamıştır.